Video demonstratie

De onderstaande video’s geven een beeld van de rapporten die in de HisData pilot (nu aios-dashboard) geëvalueerd werden.

 Een korte algemene introductie:

uitleg over de rapporten die gebaseerd zijn op de icpc coderingen:

uitleg over de verrichtingen rapporten: