FAQ

Veelgestelde vragen

Wanneer het antwoord op je vraag er niet bij zit kan je via de contactpagina ons bereiken

Wie heeft er toegang tot de data

De gegevens in de verschillende rapporten zijn alleen in te zien door de geautoriseerde praktijkmedewerkers.

De data blijven eigendom van de praktijk.

Om de vergelijking met andere aios mogelijk te maken worden de totaal cijfers ( het total aantal consulten in een bepaalde periode) van de praktijk gebruikt. Deze totalen zijn niet te herleiden tot individuele patiëntengegevens.

Privacy

Bij het hele proces van data extractie, gegevensverwerking en rapportage is de privacy van de patiëntengegevens van groot belang.

Proigia / calculus heeft ruime ervaring met het volgens de geldende privacy regels verwerken van de data.

Via de onderstaande link kunt u er meer over lezen

Privacy reglement Calculus Proiga

Daarnaast heeft Huisartopleiding Nederland zelf een jurist geraadpleegd: ook zij oordeelde dat het aios-dashboard voldoet aan de regels van de AVG.

Wat is het doel van het project

Met de rapportages op basis van de routinematig in het HIS geregistreerde gegevens  willen we op meerdere vlakken de opleiding van de aios ondersteunen.

  • De aios krijgt inzicht in de variatie van ziektebeelden en het aantal patiënten wat gezien is in de opleidingspraktijk. Waar mogelijk wordt dit ook gerelateerd aan de verschillende opleidingsthema’s en kan het vergeleken worden met het gemiddelde bij de andere aios. Eventuele lacunes kunnen hierdoor tijdig gesignaleerd worden.
  • De aios kan ter voorbereiding op een onderwerp van de terugkomdag met een uitgewerkte zoekopdracht inzicht krijgen in het eigen handelen op dit gebied.
  • De aios leert om met management en bedrijfsrapportages te werken.

Wie organiseert het project

Wie organiseert het project

De SBOH en Huisartsopleiding Nederland hebben samen het initiatief genomen voor dit project. Voor de uitvoering is er een projectteam samengesteld die bestaat uit:

 

Willem Bettink, projectleider inhoudelijk

Lotte den Dekker-Vegter, projectmedewerker, huisarts

Greetje Sagasser, onderwijskundige

Coos van der Wolf, projectleider algemeen

Welke software wordt er gebruikt

De software voor het aios-dashboard is ontwikkeld door Proigia/Calculus.
Bij veel praktijken is Calculus al bekend i.v.m. hun declaratieservice en hun rapportages voor de ketenzorg

Meer informatie:
Website: http://www.calculus.nl/onze-oplossingen

Wat is er gebeurd na de pilot

In april 2018 is gestart met de voorbereiding en invoering bij twee instituten (RadboudUMC Nijmegen, Amsterdam AMC) De eerste ervaringen met het aios-dashboard zijn goed: diegenen die aangesloten zijn vinden het een praktisch en waardevol product dat het leren in de praktijk zou kunnen ondersteunen. De ambitie is invoering van het aios-dashboard bij alle instituten, daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van de positieve energie van aios en opleiders.