Pilot

De Hisdata pilot is in het najaar van 2017 afgerond. De conclusies uit de pilot zijn in december in de stuurgroep besproken en worden met een advies aan de Hoofden van de huisartsenopleidingen voorgelegd in januari 2018.

De hoofden van de huisartsopleidingen hebben in januari 2018 besloten verder te gaan met het HisData project. Zij waren onder de indruk van het huidige product en  verwachten dat aios en opleider er in de praktijk veel profijt van kunnen hebben.  De komende 2 jaar zal het op meerdere opleidingen geïmplementeerd en verder ontwikkeld worden.

 

Alle deelnemers aan de pilot nogmaals bedankt voor hun inzet en waardevolle feedback!