Welkom

  • Komt de aios alle belangrijke ziektebeelden tegen in uw opleidingspraktijk?
  • Ziet de aios heel andere patiëntengroepen dan de opleider?
  • Weet u hoe de aios patiënten met migraine behandelt?

Belangrijke vragen voor het onderwijs. Maar ook vragen waarop de antwoorden niet gemakkelijk te vinden zijn in het His.

Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zijn samen een project gestart om te onderzoeken hoe opleiders en aios hierbij geholpen kunnen worden. Daarvoor worden de gegevens uit het His gehaald en met speciaal hiervoor ontwikkelde software gebruikt om de rapportages te maken.

In een pilot hebben we getest of de software aan onze verwachtingen voldoet.

De Hisdata pilot is in het najaar van 2017 afgerond.

De hoofden van de huisartsopleidingen hebben in januari 2018 besloten verder te gaan met het HisData project(nu aios-dashboard). Zij waren onder de indruk van het huidige product en  verwachten dat aios en opleider er in de praktijk veel profijt van kunnen hebben.  De komende 2 jaar zal het op meerdere opleidingen geïmplementeerd en verder ontwikkeld worden.

Meer informatie